Byerekana iki niba kugira ngo ubone ibitotsi ukunda kuryamira urubavu ukanisegura ikiganza ku itama ?

Muri iyi minsi turavuga ku bisobanuro byo kuryama muri position imwe cyangwa indi. Byerekana iki niba kugira ngo ubone ibitotsi ukunda kuryamira urubavu ukanisegura ikiganza ku itama ? Kuryama ugaramye ukabisikanisha amaboko mu nda , byo bivuze iki?

Kuryamira urubavu ukisegura akaboko k’iburyo cg k’ibomoso bisobanura ibintu bibiri by’ingenzi :

  1. Itama ry’ibomoso ni icyicaro, k’uburyo bw’ikimenyetso, cyo kugaragaza gukunda guhabwa urukundo. Niba rero ukunda kwisegura ikiganza ku itama ry’ibumoso, bivuga ko ukeneye kwagazwa no kugaragarizwa ubwuzu.
  1. Akaboko k’indyo ko ubusanzwe ni ikimenyetso cy’umurava. Niba rero kugira ngo ubone ibitotsi bigusaba kwisegura akaboko k’indyo, bivuga ko uba uri mu bihe ukeneyemo gukangura umurava muri wowe.

N’aho niba uryama ugaramye maze ukabisikanisha amaboko yawe ku nda, bihishura ko uri mu bibazo uterwa n’impinduka ziri kukubaho muri iyi minsi. Uku kuryama ugaramye kandi ukabisikanisha amaboko yawe ku nda bivuga ko ushaka gukangura ugukunda ibyo uba ukora muri iyo minsi no kubasha kugendana n’ibyo bihe uba urimo by’amahinduka.

Mu ryamukuru ritaha umusaza azabaganirira ku cyo biba bishatse gusobanura iyo umuntu aryama amaboko ye ari mu kirere usibye inkokora aba yafatishije ku buriri gusa.

Ibitekerezo byawe bingeraho binyuze kuri facebook kwa Oswald Oswakim cyangwa kuri twitter.com kwa Oswaki. Ushobora kandi kubinyuza ku rubaga rwange: http://www.oswaki.wordpress.com. Bye!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s